Friday, November 22nd

Jay Robinson – VancouverSaturday, November 23rd

DJ SOUP & BEN FOX Pagoda Party – VancouverFriday, November 29th

Roger Sanchez – VancouverFriday, December 6th

OMNOM – VancouverSaturday, December 7th

Prok & Fitch – VancouverSaturday, December 14th

Shiba San – VancouverFriday, January 24th

Wax Motif – Vancouver